Friday, July 24, 2015

An Ruaille Buaille


an tábhairne
Tagann an pótaire seo isteach sa tábhairne agus labhraíonn sé le fear an tí.  "Gloine uisce beatha go gasta, le do thoil, sula dtosaíonn an ruaille buaille."
gloine uisce beatha

Déanann fear an tí gáire beag, ach tugann sé an deoch do...  agus ólann an pótaire siar é agus ansin, labhraíonn sé le fear an tí, "Ceann eile, le do thoil, sula dtosaíonn an ruaille buaille."
"Seo do dheoch," arsa fear an tí (fear an-chineálta atá ann).   Labhraíonn fear an tí, "ach cad é seo fá ruaille buaille?  Cá huair a thosaíonn an ruaille buaille?"
"Nuair a fhaigheann tusa amach nach bhfuil pingin rua agam," deir an pótaire!


Barry R McCain on Amazon 

No comments: